Teamwork!

Het Amazonewoud staat in brand. Dat heeft iedereen al wel door, neem ik aan.

Helaas zijn mensen voor dit inferno verantwoordelijk. Niet alle mensen, natuurlijk, maar een kleine groep van mensen die geld en macht verkiezen boven natuur en leven. Dat is dom, want we kunnen zonder geld, maar niet zonder zuurstof. Dat moeten zelfs de meest hebzuchtige mensen toch ook beseffen? Maar ik denk dat zulke mensen veronderstellen dat de wereld niet zal vergaan tijdens hun leven op onze planeet. Ze veronderstellen dat zij kunnen genieten van hun geld en macht, en dat alle problemen pas in de toekomst zullen opduiken, waar andere mensen ze moeten oplossen.

Het Amazonewoud is maar één voorbeeld. Er zijn er meer. Wist je dat sommige machthebbende mensen de voordelen van de opwarming van de aarde inzien? Want nu het ijs op de Noordpool smelt, worden bepaalde onontgonnen gebieden plots toegankelijk. Heel wat mogendheden richten hun gulzige ogen op deze gebieden, om ze te ontginnen en leeg te roven.

Het maakt me bang. Het maakt elk normaal denkend mens bang, denk ik. En wanneer je bang bent, is het een gemakkelijke en logische reactie om jezelf te verstoppen. Om weg te kruipen onder een dekentje, in een warm en gezellig huis, met aan warme chocomelk (of een witte martini, dat kan ook) en het probleem te negeren. Om oogkleppen op te zetten en te hopen dat het probleem vanzelf weggaat.

Maar dat zal nu niet helpen.  En gelukkig is dat ook niet wat de mensen op dit moment doen. Kijk maar naar al die berichten op Facebook. Kijk naar alle gedeelde berichten, de foto’s en de commentaren. Mensen zijn verontwaardigend en ze laten hun stem horen. En gelijk hebben ze.

Want als één stem al een verschil kan maken, stel je dan eens voor wat miljoenen stemmen kunnen doen? Laat je nooit wijsmaken dat je niks kan doen, omdat je maar in je eentje bent. Laat je stem horen. Blijf reageren, schreeuwen, schrijven en roepen.

En weet je, je kan zelfs nog meer doen, als je dat wil. Je kan bijleren en jezelf en anderen sensibiliseren. Want kennis kan onze planeet redden. En je kan ook helpen met veel kleine daden. Minder afval produceren, niet verspillen, hergebruiken en recycleren! Als we allemaal ons deel bijdragen, dan kunnen we een verschil maken. Dus laat ons met z’n allen doorgaan! Samen kunnen we een verschil maken.

Want pas als de laatste persoon op aarde het opgeeft, is onze planeet echt verloren.


(English version)

The Amazon is burning. Everybody with a bit of common sense knows that already, I think.

Alas, the reason for this inferno are humans. Not all humans, off course, but a small group of people who like money and power more than nature and live. Stupid, because we can do without money, but not without air. Even those greedy and powerful people must be aware of the fact that they can’t go on until all nature is destroyed. But I think they believe it will not die completely under their watch. They believe it’s a problem for the future, so they can enjoy their money now and leave the problems for the future generations to come.

The amazon is just one example. There are more. Did you know that some mighty people see the benefits of global warming? With the ice melting in the North Pole, areas that were inaccessible in the past are now available for mining, stripping, ripping and culling.

It makes me scared. It makes every normal thinking person scared, I guess.

And when you’re scared, it’s easiest to crawl under a blanket, in a warm and cosy home, with a hot chocolate (or a cold martini, whatever you like) and ignore the problem. To just turn a blind eye to all this misery and pretend it will all go away.

But that won’t help now. And gladly, it’s not what people are doing. Look at the public awareness on Facebook and other media canals. Look at all the posts, pictures and comments. People are outraged and they let their voices be heard. And right they are.

Because if even one voice can make a difference, imagine what a million voices together can do.

So don’t ever believe that there is nothing you can do because you’re just one person. Let your voice be heard. Keep on reacting, screaming, writhing and shouting.

And you know, there is even more you can do, if you’re up to it. You can educate yourself and others. You can raise awareness. Because knowledge can save our planet. And you can help, with many small efforts. Reduce, reuse, recycle! If we all do our share, we can make a difference. So let’s keep on going. Together, we can make it.

Because only when the last person stops caring, the world is lost.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: